понеделник, 17 март 2008 г.

Нова визия на сайта на The UK Institute of Trade Mark Attorneys


Новата визия на Института на представителите по търговски марки във Великобритания (ITMA) е достъпна. Тя позволява по-лесно търсене на представител в Обидиненото кралство, както и за търсене на разнообразна информация относно търговските марки или промишления дизайн.
Информация на Class 46.