петък, 4 април 2008 г.

Указание за произход

Испанска фирма подаде заявка за запазване на марка San Sim?n da Costa като указание за произход. Тази марка е за едно испанско сирене, легендата за което разказва, че се е появило още през римско време при келтските племена в планините на Sierras de Carba и Xistral. Сиренето можело да се транспортира чак до Рим поради факта, че притежавало дълъг срок на годност. По-късно то станало разплащателно средство чрез което се плащали данъците.
Въпроса тук е кога ще имаме по-голяма активност от страна и на България по този въпрос.
А ние имаме достатъчно продукти от римско време, а и преди това които могат да бъдат защитени като указания за произход, географски означения или найменования.
информация на Class 46.