понеделник, 7 април 2008 г.

Статистика за активността по отношение на търговските марки в Германия


По информация на Class 46 за 2007 година в Германия са подадени 83 673 заявки за търговски марки, което презставлява 4,6% увеличение спрямо предходната 2006. Интересното в случая е че това увеличение се дължи предимно на немски заявители.