четвъртък, 10 април 2008 г.

Патентно право в Бразилия

Първа специализирана камера на Федералния апелативен съд в Бразилия се произнесе наскоро против възможността срока на патентната закрила да бъде продължаван за определен срок след 20-годишния период.
Притежателите на патенти искат срока на закрила да може да се увеличава при определени условия за още 5 години, каквато възможност предоставя споразумението ТРИПС, подписано от Бразилия.
Съдът обаче отказва тази възможност поради това, че по този начин биха се нарушили правата на трети лица с оглед на възможността за използване на един патент след края на неговата защита.
новина на Denis Allan в International Law Office