петък, 18 април 2008 г.

Доклад за търговските марки в Австрия

Патентното ведомство на Австрия публикува носкоро доклад за активността относно търговските марки в страната през 2007 година. През 2007 година са били подадени 8664 заявки за марки, като 7,844 от тях са били подадени от австриици.
Регистрираните марки приблизително запазват броя си от предходната година, като за 2007 са 6469.

Ведомството публикува и класация на марките с най-голяма стойност в Австрия, а именно:
1. Red Bull,
2. Swarovski
3. Raiffeisen

Повече информация може да бъде открита тук.
информация на Class 46.