сряда, 23 април 2008 г.

Активност относно търговските марки в Словения

Словенското патентно ведомство публикува годишният си доклад за 2007. По интересните данни са:
- подадените заявки за марки през 2007 са 1 919, което представлява увеличение с 1,3%. От тях 1 494 са национални заявки, и 428 заявки на чужди граждани.
- подадените заявки за патенти през 2007 година са били общо 331 с 15,3% повече от 2006.
- заявките за промишлен дизайн са били общо 118, което представлява 10,6% намаление спрямо 2006 година.
- през 2007 година са били осъществени общо 640 трансфера на патенти, марки или дизайни, като са били дадени 10 лицензии за права на индустриална собственост, което е 19,9% увеличение в сравнение с 2006 година.

информация от Патентно ведомство на Словения.