четвъртък, 24 април 2008 г.

Може ли размерът да бъде търговска марка сам по себе си

Бюлетин 63, No. 8, на INTA от 15 April 2008 включва една интересна новина за отказана марка в Германия. Случаят касае подадена заявка за марка, която не е нищо повече от умален модел на продукт по отношение на който ще се използва (продукта е Leberkäse). Патентното ведомство на Германия отказва да регистрира такава марка. Впоследствие съдът също решава, че тази заявка не може да получи регистрация. Аргументите за това са че продукта Leberkäse носи издълбана върху него словна марка, така че потребителите няма да изучават размера на продукта за да определят неговия произход. Съдът обаче не е аргументирал, че размерът сам по себе си не може да се регистрира защото всички размери трябва да бъдат достъпни за използване от всеки конкурент.
информация на Class 46.