вторник, 20 май 2008 г.

Статистика за пиратски продукти в ЕС през 2007


Европейската комисия оповести статистика за положението относно фалшифицираните стоки задържани на границите на съюза през 2007 година.
Статистиката показва че митниците на държавите членки са се активизирали повече през изминалата година, като се отбелязва 17% увеличение на случайте в които те са се намесили по отношение на пиратски продукти. Парадоксално на това обаче задържаните стоки за 2007 година са намалели от 128 милиона на 79 милиона. Повечето от задържаните продукти са цигари 34% и дрехи 22%.
Китай остава страната от която са внесени най-много пиратски продукти близо 60% от стоките. Челната тройка включва Турция и Грузия, която е считана за един от основните производители на фалшиви лекарствени средства.
За щастие България фигурира в тази статистика със значително по-малки дялове, най-вече при цигарите и дрехите.
информация от Европейската комисия