вторник, 10 юни 2008 г.

Увеличение на таксите за музика в австралийските фитнес центровет

Австралийският трибунал за авторско право разглежда породилият се случай относно искането на Сдружението на Австралийските Музикални Продуценти за увеличаване на таксите, които фитнес центровете плащат за музиката, която пускат в залите си.
фитнес индустрията в Австралия е категорично несъгласна с това искане. В момента те плащат по 0.968 долара за клас за музикални такси, което прави около 2 654 долара годишно.
Исканото увеличение е за 4,54 долара за всеки отделен постоянен член на фитнес залата на месец и 0,99 долара за непостояни членове. Сдружението на Австралийските Музикални Продуценти се аргументира с факта, че музиката оказва значително въздействие върху спортуващите хора, което се подценява от фитнес центровете.
Интересен казус. Възможен ли е подобен такъв и в България?
Съмнително, нали!
информация на BusinessSpectator