сряда, 18 юни 2008 г.

Нова практика при сравнителната реклама

Британският мобилен оператор О2 изгуби 4 годишната си битка със своя конкурент 3, който е част от Hutchison Whampoa.
Делото се отнася до използване на марката О2 по сравнителен начин от страна на 3 в техни реклами.
От О2 възразяват на това използване, като се облягат на забраните за сравнителна реклама.
Наскоро Европейският съд излезе с решение, което определе че мобилния оператор 3 може да използва в рекламите си марката О2 стига да не заблуждава потребителите.
Адвоката на 3 Giles Crown заявява, че това решение е добра новина за всички пазарни участници, тъй като създава прецедент за използване на конкуренти марки в реклама стига да не се създава объркване в потребителите.
Според други обаче това решение дава ограничени възможности за такива рекламни практики, тъй като рекламодателите могат да се облегнат и на разпоредбите относно авторското право и пак да забранят излъчването на сравнителните реклами.
За пример Andy Millmore, съдружник в адвокатската кантора Beachcroft, дава възможността да се рекламира часовник Ролекс с текст- купете си новия фалшив часовник Ролекс само за 5 долара. Облягайки се на това ново решение на Европейският съд, тази реклама няма да нарушава нечий права тъй като не създава объркване в потребителите- казва се фалшив Ролекс.


информация на Times online и CIPP