сряда, 25 юни 2008 г.

Zicar срещу OHIM

Днес The Court of First Instance излезе с решение на делото Zicar срещу OHIM.
Същността на този случай касае подадена заявка за евро марка Zipcar от страна на фирма Zipcar. Заявката включва класовете засягащи транспортни услуги, наем на коли, реклама и тн. За тази заявка е подадена опозиция от страна на Canary Islands Car, която притежава по-ранна испанска марка CICAR за наем на коли и транспорт.
OHIM отсъжда че има възможност за объркване на потребителите поради сходство на марките и идентичност на стоките и услугите им.
Zipcar обжалват това решение. Обжалването е отхвърлено тъй като е прието, че марките се произнасят по сходен начин макар и визуално да са различни. Приема се че повечето потребители използват услугата наем на кола, като правят резервация по телефона, поради което те могат да се заблудят.
информация на Class 46.