четвъртък, 3 юли 2008 г.

Решение относно делото Ashoka v Office for Harmonisation in the Internal Market.

Тази сутрин The Court of First Instance of the European Communities излезе с решение за слогана DREAM IT, DO IT!.
Асоциация Ashoka се опитала да регистрира този слоган за класове 35, 36, 41, 45 ( осигуряване на индивидуална помощ за обмяна на социални идеи, финансови консултации и тн.)
OHIM отхвърлят този слоган и не го регистрират, като марка. Фирмата обжалва но The First Board of Appeal потвърждава първоначалното решение със заключението, че тази марка може да подтикне потребителя към осъзнаване и осъществяване на мечтите му. Поради това марката функционира предимно като стимул насочен към целевата публика, целящ да промотира услугата. Тоест няма вероятност потребителите да осъзнават слогана, като обозначение за търговски източник на съответната услуга, марката не е отличителна.
The Court of First Instance of the European Communities потвърждава това решение.
информация на Class46.