събота, 26 юли 2008 г.

Европейската комисия удари дружествата за колективно управление на права

Миналата седмица Европейската комисия излезе със становище, което засяга 24 европейски дружества за колективно управление на авторски права. Комисията изисква от тях да преустановят практика си да ограничават възможността да предлагат услугите си и на автори и търговски организации извън територията на която действат дружества. Напрактика тези дружества за колективно управление на права предлагаха досега услугите си единствено на автори на територията на отделна страна. По този начин те запазваха монопол при определяне на стойността на авторските отчисления.
Според Европейската комисия това нарушава правилата на добрсъвестната конкуренция. Поради това тя изисква от тези дружества да променят политиката си, като позволят в тях да членуват и автори от други страни. По този начин всеки автор ще има възможността да избира, кое дружество на територията на Европейският съюз да управлява права му, което от своя страна ще подобри качеството на предоставяната услуга и ще бъде в полза, както на самите автори, така и на бизнесът.