събота, 26 юли 2008 г.

Излезе решение по делото Matshusita Electric Industrial Company Ltd and others v UK Intellectual Property Office


Миналата седмица Патентният съд на Англия и Уелс излезе с решение по делото Matshusita Electric Industrial Company Ltd and others v UK Intellectual Property Office.

Японската компания притежавала 4 патента, за които не платила необходимите такси за подновяване на тяхното действие в установените срокове, включително и в допълнителните шест месеца, след края на действието на патента.

След това японците поискали от UK Intellectual Property Office да възтанви действието на техните патенти опирайки се на чл. 28 ал.3 от Патентния закон на Англия, според който:

Ако Патентното Ведомство приеме, че неплащането на изискуете такси в установените срокове е станало поради небрежност, след декларация за това от страна на притежателят на патента, то срокът на действие на патента ще бъде възтановен след плащане на съответните такси.

Matshusita Electric подала такава декларация но от UK Intellectual Property Office изискали повече подрбности за допуснатата грешка при наплащането. Японската компания не предоставила такава информация и действието на патентът не било възтановено.

Наскоро излязлото решението на Патентният съд е в полза на UK Intellectual Property Office. Действително законът предоставя възможността патент да бъде възтановен въпреки пропускането на сроковете за плащане, когато има наличие на проста небрежност. Това обаче не означава, че патентното ведовство няма право да изиска допълнителна информация за конкреният казус. В противен случай ведомството би се превърнало в проста чиновническа структора, която да предава и приема информация без да се интересува от нейния характер.