вторник, 1 юли 2008 г.

Новият сайт на OHIM

От днес OHIM има нова визия на сайта си. На пръв поглед сайта е станал по интерактивен и лесен за работа. За съжалание обаче той няма вече тази мащабна визия, която имаше и която прилягаше на интитуция, като OHIM.
Въпреки това новата версия предлага някой нови и подобрени услуги, които в крайна сметка ще бъдат в полза на потребитилите му.