четвъртък, 7 август 2008 г.

Законодателство относно търговските марки в Непал


Г-н Ram Chandra Subedi адвокат по интелектуална собственост в Непал излага накратко общите принципи на закрила на търговските марки в Непал. Интерес представлява факта, че макар да не се знае много за законодателствато в тази азиатска страна то в крайна сметка се оказва, че законодателството е много близко дори идентично в немалката си част до това в Европа.
Накратко основните моменти в него са:
Закрилят се само регистрирани марки, като важи установеното и в Европа правило "първи по време, първи по право.
Марките се проверяват от гледна точка на формалните изисквания на патентното ведомство на Непал, след което започва да тече опозиция в срок от 90 дни. Ако никой не възрази на пададената заявка за марка, тя се регистрира.
Общоизвестните марки извън Непал трябва да имат регистрация на територията на страната за да могат да претендират своята общоизвестност. Марки които са широко известни на обществеността в Непал и не са регистрирани могат да бъдат закриляни само ако задоволят изискванията на Ведомството.
информация на intelproplaw.com