четвъртък, 7 август 2008 г.

Нови възможности при терсене в US trademark datebase

Американското ведомстно за патенти и търговски марки въведе някои улеснения при осъществяване на търсене в базата данни на търговските марки.
Новостите касаят възможността при излизане на резултатите от търсенето да излизат накуп и изображенията на марките, които имат такива. Това става чрез бутона "Image list". До сега това не беше така и за да се види съответното изображение беше необходимо да се влезе в досието на марката, което отнемаше време.
Друга новост е възможността за множествено търсене, като отделните думи се отделят със запетая.
информация на IP Newsflash