събота, 20 септември 2008 г.

Най-допусканите грешки при искане на патентна защита в САЩ


Gene Quinn патентен адвокат в САЩ излага 5-те най-големи грешки при искане на патентна защита на територията на САЩ.

1. Предварителна продажба на изобратението- в САЩ изобретателят може да продаде своето изобретение без да е получил патентна защита за него но в случай, че поиска такава той има точно 12 месеца от датата в която е продал изобретението си за да подаде заявка. Ако изпусне този срок той няма да получи патент за своето изобратение.

2. Предлагане на изобретението за продажба- в САЩ не само продажбата но и предложението за такава се отнася до горния срок от 12 месеца в който трябва да се поиска патентна защита.
Понякога изобратателите не правят разлика между продажбата и предложението за такава поради, което впоследствие не могат да получат патент.

3. Публично излагане на изобретението- обявяването по различни медии на информация за изобретението също може да бъде пречка за получаване на патент. Срокът от 12 месеца е валиден и тук. Той започва да тече от датата на разгласяване на изобретението пред обществеността.

4. В САЩ заявителите имат възможността да използват така наречената временна патентна заявка. Нейното използване е много удобно и лесно. Не се изисква изпълнението на всички подробности, които са налични в обикновената заявка за патент. Но при нея има една уловка. Описанието на изобретението трябва да бъде много точно и пълно.
Често допускана грешка в това отношение е да се подават временни заявки с непълни описания на изобретенията. След това съответните заявители продават или огласяват своето изобретение. Но в процеса на регистрацията може да се окаже, че исканият патент не обхваща напълно изобратението. В този случай най-често 12 месечният срок е вече изтекъл и заявителят не може да направи нищо повече.

5. Липса на коректно предварително проучване- много заявители и изобретатели за да спестят пари и време правят свой собствени проучвания в базите данни. За тяхно съжаление тези проучвания в повечето случай са неточни и непълни.
Така се допуска грешката да се заяви нещо, което вече е защитено чрез патент.

информация на IPWatchdog