петък, 26 септември 2008 г.

Патентното ведомство на Република България извърши проверки за нарушения на права върху марки


Патентно ведомство на Република България съобщи, че на 17 и 18.09.2008 г. негови служители, Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност” при МВР и Национална агенция за приходите са извършили съвместна проверка на търговски обект, находящ се на територията на Търговски базар „Илиянци” - Първа база, в град София. При проверката е установено, че лицето, стопанисващо обекта, използва в търговската дейност по смисъла на чл.13 от ЗМГО стоки /мобилни телефони и аксесоари за мобилни телефони/, означени със знаци, сходни на марките „NOKIA”, „VERTU”, „SAMSUNG”, „SIEMENS”, „MOTOROLA”, „SONY ERICSSON”, без съгласието на притежателите им. В резултат на проверката на лицето са били съставени 6 акта за установяване на административно нарушение, по смисъла на чл.81 от ЗМГО, а стоките – предмет на нарушението /повече от 4000 артикула/са били иззети с протоколи към актовете.
информация на Патентно ведомство