петък, 26 септември 2008 г.

СОИС с нов директор

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) от 22 септември 2008 година има официално нов директор. Това е австралиеца Франсис Гъри, който бе избран единодушно от членките на организацията. Мандата на новият директор е 6 години и започва да тече от 1 октомври.
В речта си пред Асамблеята на СОИС Франсис Гъри заяви намерението си да прокара нови инициатици, които да подпомогнат още повече ролята, която имат СОИС и световната система за интелектуална собственост относно насърчаването на креативността и иновациите необходими за преодоляване на бъдещи предизвикателства.
Г-н Гъри подчерта значимостта на въпроса за борбата с фалшивите стоки и интелектуалното пиратство, възлизащи на 200 млд. долара, като тенденция, придобиваща застрашителни мащаби през последните години. Новият генерален директор се ангажира да активизира работата на Комитета за развитие на Организацията, за да се гарантира възможността всички страни – членки да се възползват от създаването иновации и икономиката на знанието.
информация на Патентно ведомство и WIPO.