сряда, 10 септември 2008 г.

Обхват на опозицията на търговски марки в Турция


Наскоро the Turkish Patent Institute's Trade Marks Department Directorate направи ревизия на обхвата аргументи използвани на фаза опозиция на търговски марки в Турция.
В страната притежател на по-ранна марка може да пусне опозиция срещу по-късна марка в рамките на 3 месеца от нейното публикуване. Ако опозицията бъде отхвърлена притежателят на по-ранната марка има 2 месеца за да обжалва пред the Re-examination and Evaluation Board.
Това решение е окончателно и може да се ревизира единствено от специализираните IP съдилища.
Направената от the Turkish Patent Institute's Trade Marks Department Directorate ревизия на обхвата аргументи е че във втората фаза от два месеца на обжалване могат да се използват само аргументи залегнали в първоначалната опозиция. Поради това съвета към всички замесени в опозоционната фаза страни е да специфицират много точно причините и фактите залегнали в подадената от тях опозиция още на първи етап за да нямат проблеми при евентуалното обжалване.
информация на Class46.