сряда, 29 октомври 2008 г.

Anheuser-Busch, Incorporated спечели опозицията си относно марка MAMBO MICHELADA

Anheuser-Busch, Incorporated притежава търговска марка MICHELOB използвана за бира.
Фирма MAMBO Seafood подава заявка за US марка MAMBO MICHELADА за бира и сиропи.
Anheuser-Busch повдига опозиция на основата на факта, че има вероятност от объркване на потребителите относно двете марки.
Решението на Борда към Американското ведомство за патенти и търговски марки се основава на следните заключения:
- Двете марки са заявени за идентични стоки. Поради факта, че и двете страни не са предоставили доказателства за това, че стоките им достигат до потребителите чрез специални дистрибуционни канали, Борда приема че такива канали не са налични и стоките достигат до потребителите по стандартните начини за доставка и разпространение, което само по себе си е в полза на Anheuser-Busch.
От 1993 година насам Anheuser-Busch са продали бира под марка MICHELOB на стойност 16 милиарда долара, като са инвестирали 800 милиона долара за промотиране на тази бира.
В резултат на това MICHELOB е класирана в топ 15 на най-известните бири в САЩ.
При сравнение на двете думи MICHELOB и MAMBO MICHELADА, Борда отбелязва различното значение на думите. MICHELOB е измислена дума и незначи нищо определено. От друга страна MAMBO MICHELADА значи на испански "замръзващ".
Това е елемент в полза на заявителя на по-късната марка.
Борда отбелязва обаче, че има вероятност от объркване на потребителите, когато нещата бъдат прехвърлени на територията на комерсиалното използване на двете марки, от гледна точка на тяхното излагане и рекламиране по медии и др.
Последният и основен елемент при преценката на Борда е социологическо проучване, което показва, че 43% от потребителите вярват, че марка MAMBO MICHELADА е одобрена или спонсорирана от Anheuser-Busch, а не от фирма MAMBO Seafood.
По този начин Борда подкрепя опозицията на Anheuser-Busch относно марка MAMBO MICHELADА заявена от MAMBO Seafood.
информация на the TTablog.