понеделник, 6 октомври 2008 г.

Австралия въвежда по-добра защита на произведенията създадени от аборигените


The Age съобщава че правителството в Австралия въвежда промени при защита на произведенията на изобразителното изкуство. Авторите на произведения които се препродават на стойност над 1000 австралийски долара ще получават 5% от цената на сделката, когато тези произведения се препровадат в рамките на живота на автора плюс 70 години след това.
Това нововъведение в законодателството на Австралия цели да защити най-вече авторските права върху произведенията на аборигенската общност в страната.
Причината за това е че аборигените в Австралия обикновено не сключват добри сделки при продажба на техните произведения, които впоследствие се препродават не само в Австралия но и по света на цени многократно по-високи от първоначалните.
информация на The Age и IPKat