вторник, 7 октомври 2008 г.

САЩ въведе лицензионни такси за сваляне на музика в интернетThe Copyright Royalty Board определи за първи път лицензионни такси за сваляне на музика в интернет пространството.
Решението на борда се очакваше с нетърпение от музикалната индустрия, постоянно оплакваща се от намаляване на печалбите поради нелегалното сваляне на музика в интернет.
Бордът определи точен механизъм на отчисления заплащани при сваляне на музика от крайните потребители. Решението е да се заплаща по 9,1 цента за всяка свалена песен от организациите които са получили лицензия за разпространение на музика в интернет. Възнаграждението ще се изплаща на авторите на песните и на продуцентите но не и на изпълнителите.
По този начин се създава система на плащане подобна на тази при дисковете и касетите.
Бордът определи за първи път подобни таски и за сваляне на ринг тонове. Таската е 24 цента.
Тези роялтис ще бъдат събирани от 2012 година.
През последните години в САЩ имаше сериозен спор по отношение на това дали да се плаща и как за музика в дигиталното пространство.
Някой от компаниите в музикалната индустрия заявиха, че приходите им са намалели драстично поради незаконното използване на музика през последните 10 години.
Други компании, като APPLE смятат, че въвеждането на такси и техния по-висок размер би изправило фирмите разпространяващи музика в интернет пред фалит.
Освен въвеждането на тази система на отчисления в САЩ се обмисля и възможността за налагане на таски и за други форми на разпространение на съдържание в интернет, като streaming и subscription.
информация на The New York Times.