вторник, 28 октомври 2008 г.

Венецуела се отказа от регионално IP споразумение


Директорът на венецуелското Патентно ведомство обяви оттеглянето на страната от The Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime.
Това споразумение е подписано от няколко латиноамерикански държави, като Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Венецуела през 2000 година. Целта му е да регулира аспектите касаещи интелектуалната собственост, нелоялната конкуренция, контролните мерки и тн.
Споразумението действа в синхрон с Парижката конвенция и споразумението ТРИПС, като цели още по-голямата хормонизация на законодателството в страните членки.
Решението за оттегляне на Венецуела е изненадващо с оглед на факта, че страната е една от основателките на споразумението, като същевременно поддържа добри икономиччески и политически отношения с останалите страни членки.
информация на IP Tango