понеделник, 6 октомври 2008 г.

Намаляване на таксите за регистрация на дизайни за страни членки на OAPI


На 29 септември WIPO оповести новината, че страните членки на Африканската Организация за Интелектуална Собственост (OAPI) ще плащат такси намалени с 90% при искане за регистрация на дизайни по Хагската спогодба.
Целта на това намаление на таксите е да се подпомогнат дизайнерите и фирмите в развиващите се страни да регистрират по-лесно своите дизайни, като по този начин да защитят по-добре инвестиции си.
Това решение влиза в сила от 01.01.2009 година.
информация на WIPO.