понеделник, 3 ноември 2008 г.

Най-иновативните компании в света за 2008 година


Business week и Boston Consulting Group публикуваха класацията за най-иновативните компании през 2008 година. Определянето на състоянието на компании от гледна точка на тяхната иновативност през тази година се оказва изключително трудно с оглед на ширещата се финансова криза и краха на фондовите борси.
В основата на презенката и класирането на иновативността на компаниите стоят три критерия:
- 80% от оценката представлява гласовете на оценяващите;
- 10% от оценката заема възвърщаемостта на акциите на компаниите;
-5% ръста на печалба и финансовото състояние на компаниите;
С оглед на горното класацията на 10 най-иновативни компании в света е следната:

1. Apple;
2. Google;
3. Toyota Motor;
4. General Electric;
5. Microsoft;
6. Tata Group;
7. Nintendo;
8. Procter&Gamble;
9. Sony;
10. Nokia;

информация на Business week