петък, 14 ноември 2008 г.

Македония става членка на Европейската патентна конвенция


Европейското патентно ведомство анонсира новината за предстоящото присъединяване на Република Македония към Европейската патентна конвенция. Страната е депозирала инструмент за ратификация на конвенцията на 28 октомври 2008 година, като тя влиза в сила от 1 януари 2009 година.
По този начин Македония става 35 държава членка на ЕПК.
информация на IPKat.