понеделник, 17 ноември 2008 г.

Босна и Херцеговина се присъедини към Мадридският протокол
Световната Организация за Интелектуална Собственост информира за присъединяването на Босна и Херцеговина към Мадридският протокол за регистрация на международни марки.
Протоколът ще влезе в сила за страната от 27 януари 2009 година.
С влизането на Босна и Херцеговина, страните членки на Мадридския протокол стават 78, а тези членки на Мадридската система 84.
информация на WIPO