вторник, 25 ноември 2008 г.

Увеличаване на съдебните дела относно защита на интелектуална собственост във Великобритания


Вестник Financial Times съобщава за нарастналият брой случаи на съдебни дела относно интелектуална собственост на територията на Обединеното кралство. Делата са се увеличили с 83% в сравнение с миналата година. Според някои наблюдатели причина за това е развихрилата се финансова криза, която кара компаниите да обръщат повече внимание на своята собственост, включително и на интелектуалната си собственост.
Статистиките сочат, че през 2007 година е имало 422 дела за права на интелектуална собственост, в сравнение с 230 през 2006 година.
Най-голямо увеличение има в случайте на "passing off". Делата относно патенти и регистрирани дизайни са се увеличили с 95%, а такива за авторски права с 43%.