петък, 14 ноември 2008 г.

Намаляване на таксите за регистрация на марка на общността


Вестник Financial Times съобщи новината за бъдещо намаляване на разходите за получаване на европейска марка. Намерението е тези разходи да спаднат с до 40%, целта на което е да се подпомогнат малките и средни предприятия на контенинта при получаване на защита чрез марката на общността.
Charlie McCreevy, представител на Европейската комисия, коментира тази идея, като заяви че е необходимо да се постигне опростяване на структурата от такси заплащани при получаване на евро марка. По негово мнение разходите за такава марка би трябвало да спаднат от около 1600 евро в момента на около 1000 евро до края на годината.
За сега не е ясно дали това предложение ще мине при гласуването между страните членки на ЕС, тъй като някои от тях изказват и в момента опасенията си, че националните им ведомства могат да посдтрадат сериозно от подобно намаляване на таските.
Един от вариантите за разрешаване на проблемната ситуация според OHIM е част от получените приходи от такси да се разпредялат между националните ведомдства на страните членки.