петък, 28 ноември 2008 г.

INTEL спечели

Intel постигна успех по отношение на искането си за заличаване на марка Intelmark собственост на CPM.
Историята на случаят е следната:
Intel притежава словна марка Intel във Великобритания за класове 9, 16, 32 и 42. Intel е марка с висока репутация в страната по отношение на микпопроцесури, бизнес сохтуер, мултимедия и тн.
CPM от своя страна има марка Intelmark, регистрирана и използвана за маркенинг и телемаркетинг в клас 35.
Intel подават искане в Патентното ведомство на Великобритания за заличаване на марка intelmark поради факта, че тя може да увреди и разводни имиджа на тяхната марка.
Искането на Intel е отхвърлено от Ведомството, което решение е потвърдено и от the High Court.
Intel обжалват пред the Court of Appeal основавайки се на решение на The Court of Justice of the European Communities по делото Adidas-Salomon and Adidas Benelux, според което за да се докаже разводняване и опетняване на определена марка е достатъчно да има връзка, която потребителите да установят между две сходни марки.
Освен това когато по-ранната марка е създала изкючителна отличителност и репутация, вредата за марката може да настъпи от всякакво използване на сходна марка независимо от класовете и стоките за които тя се използва.
The Court of Appeal се обръща за становище към The Court of Justice of the European Communities.
The Court of Justice of the European Communities излиза със следните коментари:

For the purposes of Article 4(4)(a) of Council Directive 89/104/EEC:

– the fact that the earlier mark would be brought to mind by the average consumer when he or she encounters the later mark used for the goods or services of the later mark is in principle tantamount to the establishment of a link in the mind of the relevant public within the meaning of paragraphs 29 and 30 of the Court’s judgment in Case C-408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux;

– the facts that the earlier mark has a huge reputation for certain specific types of goods or services, that those goods or services are dissimilar to the goods or services of the later mark and that the earlier mark is unique in respect of any goods or services are not sufficient in themselves to establish either such a link or unfair advantage or detriment within the meaning of that article;

– in order to decide whether a link or unfair advantage or detriment is established, the national court must take account of all factors relevant to the circumstances of the case;

– the nature of the goods or services may be relevant to determining whether there is a link, but an absence of similarity between the product areas concerned cannot be taken to imply the absence of such a link, and belief in an economic connection between the marks is not a necessary criterion;

– in order to satisfy the condition of detriment to distinctive character, (i) the earlier mark does not have to be unique, (ii) a first conflicting use is not in itself sufficient and (iii) an effect on the economic behaviour of the consumer is unnecessary.

По този начин се приема че самата репутация на Intel е достатъчна за да се иска заличаване на марка intelmark.
информация на Class 46.