понеделник, 1 декември 2008 г.

Споразумение между Бразилия и Канада


The Meridian Institute съобщава новината за подписването на двустранно споразумение между Бразилското Министерство на науката и технологиите и Канадското Министерство на международната търговия.
Споразумението цели засилването на двустранното сътрудничество между двете страни по отношение развитието в технологичната сфера, а именно: нанотехнологиите, биотехнологиите, фармацефтиката, комуникациите и тн.
Канада ще участва с 1,5 милиона долара в това Споразумение през следващите две години.
Логичният въпрос който възниква обаче във връзка с това споразумение е как ще се уреждат правата на интелектуална собственост на създаваните научноизследователски резултати.