петък, 12 декември 2008 г.

Европейската комисия с план срещу финансовата криза


Сайта на Европейската комисия съобщава новината за оздравитилният план на ЕК относно преодоляването на световната финансова криза.
Наред с другите мерки, които ЕК смята да предприеме с оглед справянето с настоящата неблагоприятна ситуация, на стр. 14 под заглавие "Reduce administrative burdens and promote entrepreneurship"ЕК предвижда намаляване с 75% на таксите за подаване на заявка за патенти и наполовина намаляване на разходите за търговска марка на общността.
Това предложение цели улесняване на започването на нов бизнес в която и да е страна членка на ЕС, намаляване на разходите за правене на бизнес и засилване на международните икономически отношения.
Тази новина е доста интересна особено с оглед на полемиката разразила се през последно време относно това дали и как да се намаляват таксите за марка на общността. Реално икономическата криза в момента може да се окаже факторът, който да наложи едно такова намаляване на разходите за такси, както и да преодолее разнобоя по въпроса в различните страни членки на ЕС.