петък, 12 декември 2008 г.

Имате проблем с домейна си в Китай?

Искайки да регистрират домейни в Китай много често компаниите срещат един и същи проблем. Някой преди тях вече е регистрирал домейна им.
Какво е необходимо да се направи в такава ситуация?
Има три подхода за разрешаване на този проблем- преговори и закупуване на домейна; завеждане на гражданско дело в Китай; завеждане на спор за домейна пред “CNNIC”.
China Internet Network Information Center (“CNNIC”) е организацията, която се грижи за регистрацията и разрешаването на спорове относно домейни в Китай.
Чрез завеждане на спор за домейн компанията може да поиска премахване на домейна или неговото прехвърляне. За да направи това е необходимо да са налични следните три елемента:
- спорният домейн трябва да е идентичeн на търговска марка или търговско име;
- регистранта няма законови основания върху домейна;
- регистранта е регистрирал домейна с цел нелоялна конкуренция;
Елементи 1 и 3 трябва да се докажат от компанията ищец завела спора за домейна.
Ако компанията няма регистрирана марка в Китай идентична на домейна, е необходимо да докаже използване на марката в други страни.
Доказателствата които компанията трябва да даде при доказване на нелоялна конкуренция се основават на това:
- че целта на регистранта за регистрация на домейна е бъдеща продажба и получаване на изгоди от нея;
- че регистранта е ригистрирал домейна с цел да предотврати неговото използване от страна на компанията, като това е негова постоянна практика;
- че регистранта е регистрирал домейна с цел да влоши репутацията на компанията и да доведе до объркване в потребителите;
Процедурата пред “CNNIC” трае между 1 и 2 месеца.
информация на Intellectual property law blog