понеделник, 15 декември 2008 г.

Спасяване на "Големите три" в САЩ- спасяване на технологичното развитие

През последните седмици се развихри сериозен дебат относно това дали големите производителки на автомобили в САЩ, като Ford, GM и Crysler трябва да бъдат спасени или не.
J.E.Malackovski ( президент на Ocean Tomo) дава своето мнение по въпроса пред Vindy.com.
Според него проблема не е свързан само с факта, че така наречените "Големи три" могат да фалират.
Ford, GM и Crysler представляват и основните създатели на нови технологии в областта на така наречената "green technology" не само в Америка но и по света. При фалит на тези компании развитието на технологията бе се забавило в значителна степен, което от своя страна би оказало негативно влияние върху политиката по опазване на световният климат.
Ролята на "Големите три" в създаването на нови технологии може да се види от техните патентни портфолиа свързани с контрола върху вредните емисии, развитието на горивните клетки, хибридните и електиречески двигатели и тн.
Анализа показва че "Големите три" превъзхождат сумарно по притежавани патенти останалите си 14 конкурента на пазара в областта на новите технологии.
За сравнение Ford и GM притежават 1/3 от патентите за така наречената "green technology". Ford притежава 30% от патентите отнасящи се до иновациите в контрола на вредните емисии.
Ако "Големите три" фалират това ще доведе до загуби на позиции за САЩ в областта на иновациите. Това от своя страна ще позволи на основните чуждестрани конкуренти да навлязат и завладеят пазара в Америка.
Поради всичко това е изключително важно "Големите три" да бъдат спасени, с което ще се спаси и развитието на новите технологии в страната.
информация на Vindy.com