понеделник, 29 декември 2008 г.

Нова база данни на The Stanford Law School


The Stanford Law School въведе нова база данни със съдебни решения от американски съдилища относно патенти, търговски марки, поверителна информация и авторско право.
Достъпа до базата данни изисква предварителна регистрация, не се изисква плащане на някаква такса. Тази база данни би била полезна на всеки интересуващ се в дълбочина от правната система на САЩ в областта на интелектуалната собственост.
информация на Chicago IP Litigation Blog