събота, 10 януари 2009 г.

Инкорпориране на интелектуалната собственост в бизнес плана


IPFrontline публикуна интересна статия на Dave Lavinsky относно начините по които интелектуалната собственост трябва да се включи при съставяне на бизнес план.
Изключително важно е при съставяне на такъв план да се фокусира върху използването на обектите на интелектуална собстевност. Бизнес плана не трябва да обсъжда IP информация в детайли, ако тя е поверителна, особено при липсата на предварително споразумение за конфиденциалност. Инвеститорите не се интересуват толкова от изобратението или ноу-хауто, колкото от печалбите които биха извлекли от него.
Бизнес плана трябва да засегне първо продуктите и услугите получени следствие интелектуалната собственост. След това трябва да се посочат изгодите, които ще се реализират от използването им, както и диференциацията им с останалите продукти на пазара.
Необходимо е фокусиране върху потребителските нужди и релевантният пазар. Бизнес плана трябва да посочва, как ползите от интелектуалната собственост ще задоволят потребителските нужди.
Описва се и пазара на който ще се реализира интелектуалната собственост под формата на продукти или услуги и неговите размери. Прецезира се и точният релевантен сектор от пазара, пазарната ниша, която интелектуалната собственост ще запълни.
Плана трябва да посочва и с какво вашата интелектуална собственост ще помогне за изпреварване на пряката конкуренция. Споменават се силните и слабите страни на интелектуалната собственост на конкуренцията и с какво вашато IP я превъзхожда.
Плана трябва да опише конкретните възможности за реализиране на интелектуалната собственост, както и да даде убедителни основания че това ще стане на основата на минал опит и постижения в съответната област.