вторник, 13 януари 2009 г.

Японските компании вече могат да защитават авторските си права в Китай и от Токио


Вестник Daily Yomiuri online съобщава новината за това, че японските фирми искащи да защитат авторските си права на територията на Китай, ще могат да правят това без да е необходимо да изпращат представители в Китай.
Правителството на Япония заедно с частният сектор ще открият в най-скоро време център в Токио, чиято задача ще бъде да приема регистрации на произведения на авторското право, след което да ги препраща на интитуциите в Китай.
До момента защитата на авторските права в Поднебесната империя се осъществяваше и с помоща на регистрацията на съответните произведения в The Copyright Protection Center, като процедурата отнема над един месец.
С откриването на центъра в Токио, японските компании се надяват да подпомогнат борбата си срещу нарушаването на техните авторски права в Китай, особено тези свързани с софтуер и медии. Очаква се срока на необходимата регистрация да падне до 2 седмици.
Планира се центъра в Токио да предлага и услуги по медиация свързани с решаване на авторскоправни спорове.
В бъдеще този център трябва да започне да приема и заявки за търговски марки и дизайни.