понеделник, 19 януари 2009 г.

Ревизия на патентното законодателство в Япония


Японският вестник Nikkei Shimbun съобщава новината за очакваните промени в японското патентно законодателство.
Патентното ведомство в страната започна в началото на тази година консултации и работа по бъдещите промени, като очакванията са те да влязат в сила през 2011 година.
Най-общо работата ще бъде насочена към:

- Преработване на определението за "изобретение" залегнало в настоящето законодателство;
- Създаване на система за промотиране на изобретенията;
-Преразглеждане на правилата за изобретения създадени в условията на трудови правоотношения;
- Намаляване на сроковете за разглеждане на патентни спорове;
- Ускоряване проучването на нови заявки;
- Правене на текстовете в законите по-лесно разбираеми;

Сегашният патентен закон в Япония е създаден през 1980 година, време през което настъпват редица промени.
Макар към момента някои обекти на интелектуалната собственост, като бизнес методите и софтуерните решения да се защитават с помоща на патентната система, тяхната закрила не е уредена ясно и точно, поради което е несигурна.
информация на Petar Zura's 271 Patent blog