сряда, 14 януари 2009 г.

Bona Vacantia

Какво означава практиката наречена BONA VACANTIA?
Това е доктрина на основата на която всяка стока, предмет или някаква материална собственост в Обединеното кралство останала без собственик преминава в притежание на Короната. За нея отговаря Bona Vacantia Division към Treasury Solicitor's Department.
Какво става с обектите на интелектуална собственост останали без собственик, като например марки, домейни и дизайни на определена фирма, която е закрита и съответно те не са били продадени, а продължават да се водят в регистрите под нейно име.
В този случай законодателството във Великобритания определя, че собствеността им преминава в ръцете нае Короната.
Bona Vacantia Division има право да се разпорежда с такава собственост, като има възможност да я продава.
Конкретно при търговските марки правилата на Bona Vacantia Division определят следното:
-Дивизията има право да продава марки останали без собственик, но това не е задължително;
- Ако реши да осъществи продажба то цената на UK марка ще бъде 1000 паунда или пазарната й стойност ако тя е по-висока от определения номинал;
- Цената на марка на Общността ще бъде 2000 паунда или пазарната й стойност ако тя е по-висока от определения номинал;
-При продажба на търговска марка в цената не се включва евентуалната й репутация;
Пълният текст на правилата на Bona Vacantia Division може да откриете тук.
Тази практика във Великобритания определено е интересна, реално това представлява допълнително средство за постъпления в държавния бюджет.
информация на IPKAT