понеделник, 5 януари 2009 г.

Оценете IP портфолиото си за 2009


Интересна публикация на Jim Singer за Business law относно правилната преценка на IP портфолиото на всяка компания, която желае да устои на финансовата криза през настоящата година.
Оценяването на IP портфейла е изключително важно защото всеки долар похарчен за интелектуална собственост добавя стойност в дългосрочен аспект за всеки бизнес.
Стратегията за преценяване на IP портфолиото се основава на следните моменти:

- "Отглеждането" на патенти е най-ценно- Какво правите ако притежавате патенти или заявки за такива за успешен продукт или услуга? Насочете вниманието си върху тях през 2009 година. Разширете закрилата си за повече страни в които смятате, че може да експлоатирате своите патенти. Внимавайте за нарушители.
- Премахнете губещите- Ако притежавате патенти или заявки за такива, които са за продукти смятани за неуспешни, зарежете ги. Те имат малка стойност за компанията ви, съответно не си заслужава да се правят разходи по тяхната поддръжка или регистрация, след като приходите са недостатъчни.
- Защитете репутацията на марката си- прегледайте взаймоотношенията си с доставчици, контрагенти и др., които при негативно развитие биха влошили имиджа на марките ви. Не малко компании фалираха или бяха на ръба именно поради влошени отношения, които рефлектират на пазара и влошоват имиджа на съответните марки. Поддържането на добри взаймоотношения е изключително важно.
- Преглеждане на договори за поверителност- прегледайте договорите за поверителност подписани със служители и контрагенти. Преценете дали те се спазват и дали няма изтичане на информация. Това може да се окаже решаващо за оцеляването на всеки един бизнес.
- Обучение на служители- обучете служителите си относно опазването на интелектуалната собственост на компанията ви. Ако те не са информирани какво могат и трябва да направят, може да претърпите сериозни загуби поради незнание.

Компаниите които обърнат подобавощо внимание на своята интелектуална собственост могат да оцелеят през кризата, дори и да излязат по-силни в края на годината.
информация на IPSpotlight