събота, 10 януари 2009 г.

Trademark searching engines
Две машини за търсене на марки и съответно за търсене на техните собственици.
Това са:
- Find Owner Search

· Search Brand Names

· Search Brand Owners

· Search Categories