вторник, 17 февруари 2009 г.

Патенти за "зелена технология" в САЩ с най-високото си ниво от 2002

Според данни от The Clean Energy Patent Growth Index (CEPGI) публикуван от the Cleantech Group at Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C и представляващ индекс за нивото на регистрация на патенти за така наречената "зелена технология", през 2008 година издадените патенти за тази технология са били най-много 928 от 2002 година насам.
Най-често патенти са издавани за иновации свързани с горивни клетки.
През 2008 година Хонда е компанията с най-много регистрирани патенти, като тя изпреварва GM само с два патента.
Повечето от компаниите получили закрила за "зелена технология" са от автомобилостроенето.
информация на FuelCellToday.com