петък, 13 февруари 2009 г.

Срока на закрила на музикалните произведения да бъде 95 години ( Music copyright to be extended to 95 years)


Вчера The Legal Affairs Committee of the European Parliament одобри увеличаването срока на закрила за музикалните произведения ( записи) от 50 на 95 години.
Според Committee увеличаването на този срок ще позволи на продуцентите и изпълнителите да получават допълнителни приходи за своите произведения. Промяната на законовият текст е съобразена и с това съществуващи преди договорни споразумения да не могат да намалят получаването на приходите от допълнителния срок на закрила.
The Legal Affairs Committee е отправила запитване до Комисията за преоценка и на срока за закрила на аудиовизуалните произведения.
По предложение законодателството трябва да се ревизира след три години с оглед на бъдещата ситуация, а след това на всеки 4 години.
За съжаление от това съобщение не става ясно какви са конкретните причини за увеличаване срока на закрила конкретно при музикалните произведения и на каква основа е преценено, че той трябва да бъде точно 95 години.
Може би тази промяна цели компенсиране на музикалната индустрия от постоянните загуби, които тя реализира с оглед на глобалното пиратство в областта на музикалните произведения.
информация на European Parliament.