четвъртък, 12 февруари 2009 г.

Закон за рекламата в Китай ( The Advertising Law of the People's Republic of China )


Регулирането на рекламата в Китай се осъществява чрез въведеният през 1994 година Закон за рекламата.
Законът касае рекламодателите, рекламните агенции, издателите и медийте занимаващи се с рекламни дейности.
Всеки занимаващ се с реклама на територията на страната трябва да съблюдава предписанията на закона независимо дали е местно или чуждестрано ФЛ или ЮЛ.
Целта на Закона за рекламата е да предпазва интересите на потребителите и да поддържа социалният и икономически ред на пазара в Китай.
Общите разпоредби на закона определят, че рекламата на територията на Китай не трябва да съдържа лъжлива и заблуждаваща потребителите информация.
Всяка реклама в страната трябва да бъде отличима, като такава, а медийте нямат право да включват рекламни послания в новините си. Законът изрично забранява реклама, която може да доведе до влошаване на физическото или психическо здраве на малолетни лица.
Всички изявления относно качество, произход, производител и тн., трябва да бъдат ясни и изрични.
Реклами обещаващи подаръци на основата на промоции, трябва да посочват вида и качеството на тези подаръци.
Забраняват се реклами използващи националният флаг, химн, имена на държавни институции и др.
Органите контролиращи спазването на закона могат да забранят излъчването на нарушаваща реклама, могат да поискат нейното коригиране, могат да спрат дейността на рекламодателя или издателя и тн.
информация на IBLS.