петък, 20 февруари 2009 г.

Нови индивидуални такси по отношение на международни марки с посочване на Швеция(Change in the Amounts of the Individual Fee: Sweden)


От първи април 2009 година при регистрация на международна марка в която е посочена Швеция ще се плащат нови индивидуални такси за всеки клас стоки и услуги, за всеки допълнителен клас, както и при подновяване на регистрацията.
Таксите са следните:

- за един клас- 199 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас- 99 швейцарски франка;

при подновяване на регистрацията:

- за един клас- 199 швейцарски франка;
- за всеки допълнителен клас- 99 швейцарски франка;

информация на WIPO.

New amounts, in Swiss francs, of the individual fee that is payable when Sweden is designated in an international application, in a designation subsequent to international registration or in respect of the renewal of an international registration:

Application or Subsequent Designation
-for one class of goods or services- 199;
- for each additional class- 99;

Renewal
-for one class of goods or services- 199;
- for each additional class- 99;