сряда, 18 февруари 2009 г.

Промени в македонското законодателство относно индустриалната собествност ( Changes in the Macedonian legislation on industrial property)


На 12 февруари 2009 година Македонският парламент гласува промени в законодателството относно индустриалната собственост.
Промените са наложени с оглед присъединяването на Македония към Европейската патентна конвенция.
Някои от промените засягат процедурата по подаване на патентни заявки. Други промени касаят възможността трета страна да подава опозиция за публикувани търговски марки.
информация на Class 46.