четвъртък, 5 февруари 2009 г.

Придобиване на отличителност според The Court of Justice of the European Communities


Присъщата отличителност е eдин от ключовите фактори за регистрацията на една търговска марка.
Едно решение на The Court of Justice of the European Communities от 2005 година определя дали една марка може да придобие отличителност във връзка или като част от друга регистрирана марка.
Конкретният случай касае спор между Нестле и Марс.
През 1995 година Нестле подава заявка за марка "Have a break" във Великобритания.
Компанията притежава вече регистрирани марки "KIT KAT" и "Have a break-Kit Kat".
Марс, конкурент на Нестле, подава опозиция срещу заявката за "Have a break" поради липса на отличителност.
The Court of Appeal ( England and Wales) излиза с решение, че изразът "Have a break" не е отличителен и съответно не може да бъде търговска марка, освен ако не се докаже наличие на придобита отличителност вследствие на използване.
Поради факта че "Have a break" не е използвана, като самостоятелна марка, а единствено като част от "Have a break-Kit Kat", The Court of Appeal се допитва до The Court of Justice of the European Communities дали отличителността може да се придобие чрез използване във връзка или като част от друга марка.
Европейският съд отговаря положително на това запитване.
Според решението на The Court of Justice не е задължително придобитата отличителност да бъде следствие на самостоятелно използване на една марка. Необходимо е вследствие на използването, релевантият потребител да разпознае, възприеме, че продукта обозначен с марката произхожда от конкретен производител. Това разпознаване и възприемане може да се получи, като резултат от самостоятелното използване на марката или използването й във връзка или като част от друга марка.
Въпрос на националният съд вече е да определи дали марката "Have a break" идентифицира продуктите за които е използвана. Доказателства за използване съответно придобиване на отличителност, могат да бъдат: интензивност и географско разпространение на продуктите носещи марката, пазарен дял на марката, инвестиции в реклама и промоция за марката, разпознаваемост на марката от потребителите и др.
информация на IBLS.