петък, 13 февруари 2009 г.

Ilka срещу Milka

Интересен казус относно марки в Унгария. Случаят касае искане за регистрация на фигуративна марка ILKA FITT за минерална и газирана вода. Kraft се възпротивяват на подобна регистрация поради наличието на тяхна фигуративна марка Milka и вероятност за объркване на потребителите. Доводите на компанията са че освен фонетичното сходство има и сходство в цветовете на двете марки.
Унгарското патентно ведомство неподуска регистрацията на марка ILKA, чийто собственик обжалва пред the Metropolitan Court, като заявява че заради репутацията на MILKA потребителите няма да бъдат въвлечени в заблуждение. Съдът отхвърля доводите на ILKA и потвърждава решението на Патентното ведомство.

информация на Class 46.